Aktualności

Szkoła Podstawowa imienia Księdza Jana Twardowskiego w Dąbiu

Napisana przez reporter 2012-06-04 13:05:15

I oto nadszedł ten dzień, do którego przygotowywaliśmy się prawie trzy lata. Mamy Patrona i sztandar!!!

1 czerwca 2012 r. cały świat obchodził Dzień Dziecka, ale dla naszej szkoły ten dzień ważny był jeszcze  z innego powodu. W tym dniu przypadła 97 rocznica urodzin księdza Jana Twardowskiego i tego właśnie dnia naszej szkole uroczyście zostało nadane  Jego imię i sztandar.

 Uroczystości rozpoczęła msza święta koncelebrowana przez J.E. księdza biskupa legnickiego Stefana Cichego,  księdza sekretarza Mariusza Majewskiego, dziekana parafii Prochowice księdza Tadeusza Dąbskiego oraz księdza proboszcza parafii Kawice Pawła Manię. W czasie mszy ksiądz biskup poświęcił sztandar szkoły, przyniesiony do kościoła przez poczet fundatorów w osobach pana Augusta Pawlika- chorążego, pani Ewy Urbańskiej i pani Anny Nowickiej.

Na zdjęciach: Dyrektor szkoły Urszula Pietruszkiewicz przyjmuje sztandar z rąk pani Burmistrz Alicji Sielickiej, po czym następuje prezentacja sztandaru.

Więcej zdjęć można obejrzeć w Galerii -zakładka- nadanie szkole imienia 1


Następnie wszyscy uczestnicy liturgii udali się do szkoły. Pochód otwierały zaproszone poczty sztandarowe- SP Bieniowice, Gimnazjum Prochowice, SP Prochowice, Związku Sybiraków i OSP Prochowice. Uroczystości w szkole prowadziły nauczycielki pani Małgorzata Bzdek i pani Monika Pakuła- Klimiuk, które na wstępie powitały zaproszonych gości. To nadzwyczajnie wydarzenie świętowali razem z nami, oprócz wyżej wymienionych  osób duchownych, także pani Maria Leżak i pani Mirosława Lickiewicz – przedstawicielki Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, pani Alicja Sielicka – Burmistrz MiG Prochowice, Rada MiG z przewodniczącą panią Haliną Teluk, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i instytucji – pani Janina Mazur z SP Bieniowice, pani Renata Stępień z Gimnazjum w Prochowicach, pani Donata Solecka z SP Prochowice, pani Renata Pińczuk –Gryberska- Dom Dziecka Golanka Dolna, pani Bogusława Krysa- Przedszkole, pani Joanna Palińska – POKiS, pani Bogusława Spryszyńska- Biblioteka, pani Agnieszka Rejchan- MGOPS Prochowice. Gościliśmy również sołtysów, emerytowanych nauczycieli no i przede wszystkim sponsorów i fundatorów sztandaru- panią Teresę Rejchan, pana Stanisława Lepiankę, państwo Sylwię i Jana Kołodziej, panią Janinę Krzyśko,pana Stanisława Lichotę oraz rodziców z przewodniczącą Rady Rodziców panią Ewą Urbańską.

 Po powitaniu nastąpiło uroczyste wprowadzenie zaproszonych pocztów sztandarowych, po czym pani Halina Teluk- przewodnicząca RMiG odczytała uchwałę nadającą szkole imię księdza Jana Twardowskiego. Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie dyrektora szkoły; pani Urszula Pietruszkiewicz  przedstawiła kolejne etapy prac związanych z wyborem patrona i nadaniem szkole imienia oraz wyraziła podziękowanie za trud nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły, rodzicom, uczniom, a także władzom gminy i wszystkim, którzy wspierali szkołę w tym podniosłym przedsięwzięciu.   Po przemówieniu  nastąpił kluczowy moment uroczystości, czyli przekazanie sztandaru szkole. Tego aktu dokonała pani Burmistrz, z rąk której sztandar przejęła pani dyrektor i oddała Go w ręce uczniów. Poczet sztandarowy stanowili uczniowie Mateusz Pakuła- chorąży, Maria Bzdek i Natalia Biszczak. Kolejnym podniosłym momentem było ślubowanie uczniów na nowy sztandar, tekst przysięgi czytała uczennica Wiktoria Keller, ślubowali przedstawiciele wszystkich klas, a nawet Martynka Witkowska z oddziału przedszkolnego. W ślubowaniu uczniowie przysięgali przede wszystkim służyć naszej Ojczyźnie rzetelną nauką i wzorowym zachowaniem, szanować nauczycieli, dbać o dobre imię szkoły i ją godnie reprezentować. Na koniec poprzez ukłon w stronę sztandaru oddali Mu hołd.  

Po tej podniosłej i wzruszającej chwili nadszedł czas na przemówienia i wystąpienia zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał J.E. ksiądz Biskup, który złożył całej społeczności  szkolnej serdeczne gratulacje i przekazał do szkolnej biblioteki  wiersze ks. Jana Twardowskiego nagrane na płytę CD i czytane przez Jerzego Zelnika, argumentując to słowami, że są w szkole dzieci, które jeszcze czytać nie umieją, ale słuchać każdy potrafi. Następnie zabrały głos panie wizytatorki z Kuratorium Oświaty, pani Burmistrz, dyrektorki szkół i wielu innych. Wszyscy składali gratulacje i wyrazy uznania za trafny wybór patrona oraz życzyli, aby ks. Jan Twardowski swoją postawą życiową i pozostawionym dorobkiem literackim pomagał uczniom w wyborze właściwej drogi życia. Goście wręczali również  kwiaty i prezenty- były to w większości książki do szkolnej biblioteki, ale także olejny obraz przedstawiający Patrona szkoły, pięknie oprawiona księga pamiątkowa,  piłki, gry edukacyjne, a strażacy obdarowali dzieci kartonem cukierków.

Na zakończenie przyszedł czas na część artystyczną przygotowaną przez uczniów szkoły. Przedstawienie nosiło tytuł „Spotkanie z Janem od Biedronki” i uczniowie zaprezentowali w nim tę część twórczości Jana Twardowskiego, w której można dostrzec niezwykłe poczucie humoru poety i Jego spojrzenie na świat z lekkim przymrużeniem oka. Okrasili to żywiołowymi i radosnymi piosenkami z repertuaru „Arki Noego”, co w efekcie dało wesołe widowisko, wywołujące u widzów salwy śmiechu i na koniec nagrodzone gromkimi brawami.     

Uroczystość powoli dobiegła końca, wszyscy goście zostali zaproszeni do obejrzenia galerii prac uczniów, wśród których były rysunki, albumy, plakaty- wszystko związane z Patronem szkoły, a na pamiątkę otrzymali tomik wierszy napisanych przez uczniów zainspirowanych twórczością księdza Twardowskiego- tomik nosił tytuł „Mali poeci Księdza Jana od Biedronki”. W holu szkoły wyłożona została księga pamiątkowa, w której wielu gości złożyło pamiątkowe wpisy.


komentarze 2Dodaj wiadomość