Aktualności

Próbny sprawdzian szóstoklasisty

Napisana przez reporter 2010-03-07 15:05:58

W czwartek 4 marca uczniowie klasy szóstej napisali z wydawnictwem Operon próbny sprawdzian szóstoklasisty. Nasza szkoła brała w nim udział już po raz drugi. Tegoroczny arkusz składał się z 24 zadań – 20 zamkniętych i 4 otwartych. Motywem przewodnim sprawdzianu była czekolada. Wszystkie zadania zamknięte były zadaniami wyboru wielokrotnego (uczniowie wskazywali w nich jedną odpowiedź spośród podanych). Każde zadanie zamknięte sprawdzało jedną umiejętność i można było za nie uzyskać 1 punkt. Uczniowie musieli wyszukać informacje zawarte we fragmentach książek: „Świat czekolady” Valerie Barrett oraz „Charlie i fabryka czekolady” Roalda Dahla, a także wykonać zadania dotyczące wiersza Danuty Wawiłow „Zapach czekolady”. Ponadto zadaniami zamkniętymi sprawdzano różne umiejętności: m.in. umieszczania daty w przedziale czasowym, wykonywania obliczeń dotyczących czasu i wagi, porównywania liczb oraz wskazywania źródła informacji (słownika, encyklopedii). Z czterech zadań otwartych dwa sprawdzały umiejętność rozwiązywania zadań z treścią z matematyki (wykonywania obliczeń dotyczących wagi i pieniędzy), a dwa pozostałe umiejętność pisania. Uczniowie mieli napisać zaproszenie na obchody Święta Czekolady oraz list, w którym opowiedzą o tej imprezie. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 60 minut. Za test mogą uzyskać maksymalnie 40 punktów.


Wszystkie testy są sprawdzane przez nauczycieli naszej szkoły. Wyniki zostaną przeanalizowane i podane do wiadomości uczniom i rodzicom. Na ich podstawie zostaną przygotowane indywidualne statystyki, które nauczycielom posłużą jako wiedza szczególnie cenna przed sprawdzianem organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na początku kwietnia. Uczniowie natomiast będą mogli dowiedzieć się, co jeszcze powtórzyć, ewentualnie utrwalić, aby wyniki sprawdzianu były jak najlepsze.


komentarze 0Dodaj wiadomość